Praktisk information

 • Hvornår: Onsdag 21. august 2019 kl. 18 – 21.00.

 • Hvor: Rold Skov – Start og slut ved Skørping Privathospital - Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping.

 • Hvem: Hold á 4 personer eller færre. Deltagerne kommer typisk fra virksomheder, organisationer, foreninger og klubber samt Rebild Kommune.

 • Pris: 600 kroner pr. hold á 4 løbere/gående – ved færre på holdet, er prisen uændret.

 • Parkering:
  Der er parkering ved Skørping Idrætscenter og på marken nord for Skørping Ældrecenter.
  Det er ikke tilladt at parkere på vejene omkring Skørping Privathospital.
  Det er heller ikke tilladt at køre ind på eller parkere på vejen op til privathospitalet.

 • Afhentning af startnummer: Du kan afhente dit og dit holds startnummer den 17., 18. og 20. august kl. 10-17 på Rebildporten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping samt på dagen i målområdet kl. 16-17.45

 • Startnumre til ansatte ved Rebild Kommune udleveres på dagen i målområdet.

 • Afvikling: Deltagerne sendes af sted holdvis i forskudt rækkefølge, således at der ikke opstår tumult. Der løbes fortrinsvist på skovbund og grussti.

 • Præmier: Der er præmier til de tre vinderhold (løb og gang).

 • Forplejning: Let aftensmad og drikkevarer til 4 personer er inkluderet i prisen. 

 • Telte: Rebild Kommune har et stort telt på området, hvor kommunens medarbejdere mødes, hygger og spiser sammen. Andre bedes selv medbringe tæpper, pavillon eller lignende. Kontakt arrangørerne for at aftale nærmere, hvis du ønsker at opstille et telt.

 • Grill: Det er IKKE tilladt at grille i målområdet eller parken.

 • Fotografering: Der vil være en fotograf til stede under arrangementet. Udvalgte billeder kan blive anvendt i fremtidig markedsføring af Triatlandløbets Facebook-side og i fremtidig markedsføring af Triatlandløbet. Hvis du IKKE ønsker at blive fotograferet til brug i evt. markedsføringsmaterialer, bedes du give vores fotograf mundtlig besked under arrangementet.

 • Arrangører: Rebildløbet v/ If Frem Skørping.

 • Betingelser: Deltagelse i Triatlandløbet sker på eget ansvar.

 

Det er tilladt at overdrage eller videresælge dit startnummer. Videresælges startnummer må prisen ikke overstige købsprisen.

 

Tilmelding er bindende. Hvis en deltager ikke har mulighed for at deltage, er der ikke krav på tilbagebetaling – ej heller i tilfælde af force majeure.


Løbsledelsen er berettiget til at suspendere eller eventuelt helt at afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede forhold af force majerure-lignende karakter, fx uvejr i skoven med fare for lynnedslag, der kan gøre det umuligt eller risikabelt at fortsætte løbet – eller som af andre grunde betyder, at en fortsættelse af løbet vil være stridende mod alment anerkendte principper for afvikling af løb.

gallery/40211709_617364478665252_2776859977938108416_o